Referensprojekt

NS 14 Norra länken Tomteboda rampbroar

Projektet ingår i det enorma vägprojektet Norra länken, som är ett av norra Europas största pågående vägprojekt. Norra länken ska bidra till att lösa trafikproblemen i Stockholmsregionen.

Intunnling Värtabanan, produktionsmätning

Syftet med projektet är att däcka över Värtabanan med en tunnel genom området Albano. Det gör vi för att järnvägen inte ska utgöra en barriär i det planerade området och för att säkerställa en effektiv och säker järnvägstrafik.

Citybanan Odenplan, produktionsmätning

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. När Citybanan öppnar 2017 fördubblas spårkapaciteten i Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare.

Järva begravningsplats, projekteringsmätning

En ökad befolkning i Stockholm gör att behovet av gravplatser ökar. Det finns en brist på gravmark i nordvästra Stockholm och visionen är att den nya begravningsplatsen ska få samma strategiska betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården har för södra delen av staden.

Förbifart stockholm Lovön, inmätning av berg

Med Förbifart Stockholm blir det möjligt för Ekeröborna att nå Stockholms norra och södra delar utan att behöva passera Brommaplan. Det leder till minskad trafik förbi världsarvet Drottningholm.

Slussen SN 862, produktionsmätning

Projektet innefattar även byggnation av ett dagvattenmagasin, kulvertar för kommande ledningsdragningar och omläggning av stora ledningar. Det är ett omfattande spontningsarbete med både slagen och borrad spont innan vi gjuter ett nytt kajhuvud som bekläs med natursten. Vi bygger även en provisorisk bussterminal för Nackabussarna så att rivningen av gamla Slussen kan fortsätta.

Kvv8 Fortum biokraftvärmeverk, produktionsmätning

Fortum Värmes nya kraftvärmeverk i Värtan (KVV8) blir ett av världens största kraftvärmeverk med biobränslen. Biokraftvärmeverket byggs bredvid det befintliga Värtaverket i Stockholm och ska tas i drift i början av 2016. Biokraftvärmeverket ingår i Fortum Värmes satsning på 100 % förnybar och återvunnen energi senast 2030. Fortum Värme står för investeringen och JM Entreprenad AB ansvarar för byggentreprenaden. Vår uppgift är att utföra mättjänster i det komplexa projektet KVV8.

Värtahamnen terminal, produktionsmätning

I Värtan läggs nu betongelement efter betongelement i bygget av den nya hamnen. Det krävs enorma maskiner, stort yrkeskunnande och minutiös planering för ett projekt i den här storleken. Resultatet blir en hamn som är bättre för sjöfarten, för miljön och för ett snabbt växande Stockholm och dess behov av varor och bostäder. I projektet ingår främst byggandet av ett nytt pålverk och bryggdäck. Man planerar att utföra vissa delar som prefabrikat i betong på Aarsleffs anläggningar i Swinoujscie i Polen. Den utbyggda ytan är totalt 85 000 kvm.

Norra-l
Logo-trans_ny
intulln
Logo-trans_ny
järva begravning_large_2
Logo-trans_ny
slussen
Logo-trans_ny