Tjänster

Vi utför följande tjänster:

Utsättning av vägar: med hjälp av flugor eller 3D modeller utför vi utsättning av vägar allt från schaktbotten upp till färdig asfalt.

Projekteringsmätning: åt arkitekter/projektörer utför vi inmätning av vägar, gator, markområden, byggnader, skog, täkter mm för att det sedan göra om inmätningarna till underlag enligt arkitektens behov. Vi utför även inomhusmätning för kontroll och upprättande av ritningar och bygghandlingar. Vi mäter naturligtvis med den senaste tekniken.

Utsättning av hus: vi utför allt som har med husutsättning att göra så som plattan, uppsticken, innerväggar, ytterväggar samt lägeskontroll.

Anläggningsutsättning: vi utför produktionsmätning för broar, grunder, vägar, gator, järnvägar, flygfält och ledningar mm. Utsättning och inmätning för exempelvis trummor, terrasser, asfalt, betongkonstruktioner, fundament och kantsten, trafikmärken, grönområden mm.

Utstakning och lägeskontroller: det är viktigt att en byggnad (lägenhet, villa tillbyggnad) hamnar på rätt plats. Med hjälp av handlingar från er kommun upprättar vi utstakning av er byggnad så att byggaren kan konstruera formen så plattan hamnar rätt. När detta är utfört hjälper vi också till med att mäta in var huset hamnade (lägeskontroll) så att ni kan redovisa för er kommun att byggnaden hamnat rätt. Lägeskontrollen lämnas in till er kommun som pdf samt dwg enligt kommunen önskemål.

Volymberäkningar (mängdning): med hjälp av datorprogram från SBG geo så utför vi 3D modeller för att kunna ta fram bergmängder, schaktmängder samt fyllmängder. Vi tar även fram mängder för VA-schakt/fyll, vägar samt anläggningskonstruktioner. Mängderna tas fram enligt gällande byggregler AMA.

Areamätning: med hjälp av senaste tekniken samt instrument räknar vi fram arean i er bostad, lokal, garage eller lägenhet. Vid areamätning överlämnas ett intyg i form av pdf där metod samt instrument anges. Samtliga beräkningar sker med hjälp av senaste SIS svensk standardisering.

Mätteknik Stockholm AB

Mätteknik stockholm AB är ett konsultföretag som utför alla typer av mätningar inom bygg och anläggning.