Titel på sidan

Volymberäkningar (mängdning).

Mätteknik Stockholm kan erbjuda er professionell hjälp med inmätning för volymberäkning, schaktning, och projekt inom bygg och anläggning. Volymberäkningar kan vara tidskrävande, och Mätteknik Stockholm har lång erfarenhet från noggran volym- och massaberäkning för avancerade anläggningsområden. Vi utför våra volymberäkningar med hjälp av dataprogram från SGB geo där vi utför 3D modeller för att kunna ta fram mängder för berg, schaktmängder samt fyllmängder. Vi tar även fram mängder för VA-schakt/fyll, och förbereder anläggningskonstruktioner för vägar. Mängderna tas fram enligt gällande byggregler AMA. Vi kontrollerar volymberäkningen som betydelsefull både ur planeringssyfte och väldigt viktigt ur en ekonomisk aspekt.

Utsättning av vägar.


Mätteknik Stockholm utgår från den enklaste utsättningen till den mest avancerade tredimensionella mätningen av vägar, tomter, och mer. Med hjälp av våra 3D modeller, flugor och totalstationer utför vi vår utsättning utav vägar från allt till schaktbottel upp till färdigt asfalt. Dessutom utför vi även en fördjupat och ordentligt sättningsmätning.

Vi på Mättekink Stockholm sätter höga krav på den utrusning som används när vi arbetar, och använder oss utav de senaste verktygen och instrumenten på marknaden för att kraven på toleranserna ökar. Detta är något vi är stolta över, och med den mest avancerade instrumenten på marknaden erbjuder vi bäst noggrannhet i följd.
Utstakning och lägeskontroll.


Vi på mätteknik Stockholm ser till att er byggnad förs upp på exakt rätt plats. Kommunen kommer också att hjälpa till med handlingar för att vi ska kunna upprätta utstakning av er byggnad, samt bidra med information till byggaren så att denne kan konstruera formen och grund-plattan på ett korrekt sätt, samt att den hamnar på rätt plats. Med "lägeskontroll" menar vi att vi ser till att mäta in vart er hus hamnar. Efter att byggnaden har hamnat rätt kan ni börja redovisa resultatet för er kommun. Se till då att lämna in lägeskontrollen till er kommun som dwg eller pdf, och invänta deras respons. Kontakta gärna oss på Mätteknik Stockholm om ni har funderingar kring utstakning och lägeskontroll.


Anläggningsutsättning.


Vi på Mätteknik Stockholm utför proffesionell produktionsmätning och anläggningsutsättning för broar, grunder, vägar, gator, järnvägar, flygfält, ledningar, och mycket mer. Söker ni utsättning och inmätning för exempelvis trummor, terrasser, asfalt, betongkonstruktioner, fundament, kantsten, trafikmärken eller grönområden så kan vi också stå till tjänst. Vi har stor erfarenhet kring anläggningsutsättning för alla typer av projekt. Våra kompetenta och erfarna utsättare är vana att hantera stora mängder ritningar och komplexa byggen, och är alltid ett samtal ifrån. Gör en korrekt anläggningsutsättning, och kontakta Mätteknik Stockholm redan idag!